Dictonary.netDictonary.net
Synonyms, antonyms, pronunciation

  Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Red China   /rɛd tʃˈaɪnə/   Listen
Red China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, Communist China, mainland China, People's Republic of China, PRC.Related search:WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "Red China" :   Nan Ling, Kunlun Mountains, Asian nation, Yangtze Kiang, Asian country, Port Arthur, shanghai, Great Wall of China, Hwang Ho, Ieoh Ming Pei, Lushun, Nanking, Kansu, feng shui, Kunlan Shan, Yalu River, Hsian, Hangzhou, Loyang, Yalu, Mekong River, Peking, Hopeh, Guangzhou, Yunnan province, Amur, Manchuria, Szechwan province, Hunan, cattie, Yunnan, People's Republic of China, chi, Nan-ning, Taklimakan Desert, Sino-Tibetan, Luta, Yangtze, Taiyuan, Pei, Chinese brown sauce, Hopei, Fengtien, ch'i, Nei Monggol, Hangchow, Gan Jiang, Chinese Wall, Changjiang, Peiping, Kuenlun Mountains, Gobi, shiatsu, T'ien-ching, Luoyang, Chinese Revolution, Mukden, Poyang, Moukden, qi, Szechuan, Amur River, egg fu yung, Yellow River, Sinkiang, yang, Cathay, PRC, Singan, Liaodong Bandao, falun gong, Chungking, Hebei province, Tyan Shan, Hong Kong, brown sauce, I. M. Pei, Great Wall, Canton River, Kunlun, Chang Jiang, Sino-Tibetan language, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Taklamakan Desert, Luda, Shenyang, Kuangchou, Pamir Mountains, Dairen, Brahmaputra River, Brahmaputra, Chinese, Grand Canal, fortune cookie, Szechwan, catty, Xian, Tien Shan, acupressure, Hunan province, Xinjiang, Kuenlun, yin, Zhu Jiang, acupuncture, Liaodong Peninsula, stylostixis, egg foo yong, spring roll, Sichuan, Yangtze River, Bo Hai, Nan-chang, the Pamirs, Kan River, Sian, canton, egg roll, G-Jo, Heilong Jiang, Hebei, Great Proletarian Cultural Revolution, Red Guard, Mekong, Heilong, Chongqing, Nanjing, Tientsin, Nanchang, dim sum, Asia, Tianjin, Gansu, ki, Kwangchow, Dalian, Huang He, Pearl River, china, Wuhan, Changan, Inner Mongolia, Chang, Talien, Communist China, Cultural Revolution, Beijing, Nanning, Tangshan, Gansu province, Gobi Desert, Po Hai, Chu KiangCopyright © 2019 Dictonary.net