Dictonary.netDictonary.net
Synonyms, antonyms, pronunciation

  Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Communist China   /kˈɑmjənəst tʃˈaɪnə/   Listen
Communist China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, mainland China, People's Republic of China, PRC, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "Communist China" :   chi, Luta, Gansu province, canton, Tientsin, Amur River, People's Republic of China, Nanjing, Yunnan province, Singan, Chinese, Sian, egg fu yung, Chongqing, Chang, Szechwan, Hopei, Liaodong Bandao, yang, Hong Kong, egg roll, Liaodong Peninsula, Nan-ning, Asia, Pei, Ieoh Ming Pei, Brahmaputra River, Hsian, Nei Monggol, Sino-Tibetan, Taklimakan Desert, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Sino-Tibetan language, Changjiang, Grand Canal, Shenyang, Hangchow, G-Jo, PRC, Nanning, Changan, Kunlun, Pearl River, Nan Ling, Nanchang, Taklamakan Desert, Loyang, Gan Jiang, I. M. Pei, Cathay, fortune cookie, yin, acupressure, dim sum, qi, Yangtze River, Poyang, Hebei province, Hunan, Peking, Wuhan, Yalu, cattie, Tyan Shan, ch'i, Yalu River, Gobi, egg foo yong, Chang Jiang, Chinese Wall, feng shui, Szechuan, Peiping, Amur, Kuenlun, Great Proletarian Cultural Revolution, Inner Mongolia, Hwang Ho, Great Wall, acupuncture, Fengtien, Yangtze, Lushun, Zhu Jiang, Taiyuan, Mekong, Hebei, Kwangchow, Kunlun Mountains, Brahmaputra, brown sauce, Chinese brown sauce, Red Guard, Kunlan Shan, Nan-chang, Chinese Revolution, Asian country, Great Wall of China, Xinjiang, Nanking, Huang He, Moukden, Xian, Heilong Jiang, Manchuria, Guangzhou, Heilong, Sinkiang, Kuenlun Mountains, Gansu, Port Arthur, Mukden, shiatsu, capital of Red China, Mekong River, Po Hai, Dairen, Hangzhou, Kuangchou, T'ien-ching, Kansu, Yangtze Kiang, Sichuan, Kan River, Chungking, Hopeh, Tangshan, Luoyang, stylostixis, shanghai, Tien Shan, Asian nation, Canton River, catty, falun gong, Yellow River, Szechwan province, Talien, Chu Kiang, Pamir Mountains, Yunnan, Hunan province, Dalian, spring roll, Bo Hai, Cultural Revolution, Tianjin, Luda, Beijing, the Pamirs, Gobi Desert, kiCopyright © 2019 Dictonary.net